Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Zdravotní pojišťovny připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 laickou osobou. Z tohoto preventivního programu je možné od 1. dubna 2021 přes aplikaci na tomto portálu podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021 do 30. června 2021. Přehled provedených testů za měsíc červen 2021 je možné podat v průběhu měsíce července 2021. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatit nejpozději do konce měsíce srpna 2021. V září 2021 mohou žadatelé prostřednictvím aplikace získat poslední výsledky vyřízení svých žádostí. 30. 9. 2021 bude provoz aplikace ukončen.

Aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Vstup do aplikace

Kdo může příspěvek čerpat

Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Kompletní přehled naleznete v podmínkách čerpání.

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat

Způsob podání žádosti

Žádosti o příspěvek je možné podat pouze prostřednictvím aplikace na tomto portálu.

Stačí se v ní zaregistrovat a podat žádost o příspěvek, a to za testy provedené v předchozím měsíci. Za tímto účelem z důvodu ochrany oprávnění k podávání žádostí o příspěvky za jednotlivé žadatele rozeslaly zdravotní pojišťovny prostřednictvím sítě datových schránek společnostem podnikajícím v České republice a OSVČ aktivační (autorizační) kódy. Pokud tento kód nutný pro registraci v rámci aplikace nemáte, a patříte mezi možné žadatele, požádejte o něj a bude Vám doručen do datové schránky.


Otázky a odpovědi

Pro snadnou registraci k podávání žádosti Vám doporučujeme její zřízení. Poté si můžete prostřednictvím on-line formuláře Získání aktivačního kód požádat o jeho zaslání do nově zřízené datové schránky. Alternativní možnosti získání aktivačního (autorizačního) kódu zveřejní zdravotní pojišťovny na svých webových stránkách.

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance na hlavním pracovním poměru i s dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Maximální výše příspěvku 60 Kč byla stanovena v souladu s usnesením vlády ČR č. 191 ze dne 24. 2. 2021.