Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Upozorňujeme, že přístup do aplikace byl ukončen k 2. 6. 2022.

Pokud máte dotazy ohledně stavu řešení vašich žádostí, jako OSVČ se obraťte na svou zdravotní pojišťovnu nebo jako zaměstnavatel na zdravotní pojišťovnu, u které jsou registrováni vaši zaměstnanci.

Provoz aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Povinnost testování zaměstnanců a dalších osob na pracovišti na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) skončí 18. 2. 2022 ve 23:59 (viz. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 2. 2022 č. j. MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN .

Povinnost testování je do 18. 2. 2022 (včetně) nařízena:

 • v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN a ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. 12. 2021 č.j. MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN
 • v období od 17. 1. 2022 mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN a ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-3/MIN/KAN.

Kdo může příspěvek čerpat

Příspěvky na nákup rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) použitých v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Kompletní přehled naleznete v podmínkách čerpání.

Od. 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně) je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek dle předchozího odstavce rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky v souladu s výše uvedeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účinným od 17. 1. 2022. Příspěvek za toto období mohou nově čerpat například i obce a města a jejich příspěvkové organizace, školy apod.

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat

 • Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).
 • Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na antigenní test uvedený:
 • Na jednoho zaměstnance (pojištěnce) bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup testů odpovídající maximálně frekvenci testování stanovené příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
  • V období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 je stanovena frekvence testování jedenkrát týdně. Maximálně lze přitom poskytnout příspěvek na 4 testy za kalendářní měsíc.
  • V období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně) je stanovena frekvence dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (např. první test v pondělí, následující test je nutné provést ve čtvrtek).
 • Zaměstnancem se také rozumí: státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce, státní zástupce, učitel, starosta, zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce, dobrovolník, osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti, která není testována jinou osobou (zaměstnavatelem, školou,...).

Způsob podání žádosti

Žádosti o příspěvek je možné podat od 1. 1. 2022 pouze prostřednictvím aplikace na tomto portálu, a to prostřednictvím:

 • uživatelského účtu do aplikace, který si žadatel o příspěvek zřídil v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021
 • nově registrovaného uživatelského účtu, přičemž registrace bude umožněna v rámci aplikace od 1. 1. 2022, a to pro všechny osoby, které mohou o příspěvek požádat za období od 22.11. 2021 do 16. 1. 2022.
 • Nové osoby, které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 15. 2. 2022 (za testy provedené v období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022).

Otázky a odpovědi

Za období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 mohou o příspěvek žádat subjekty, které dle výpisu z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES mají evidovánu některou z těchto právních forem:

100 Podnikající osoba tuzemská
101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
102 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku
104 Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku
105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
106 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku
107 Zemědělský podnikatel – fyzická osoba
108 Zemědělský podnikatel – fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
111 Veřejná obchodní společnost
112 Společnost s ručením omezeným
113 Společnost komanditní
115 Společný podnik
116 Zájmové sdružení
117 Nadace
118 Nadační fond
121 Akciová společnost
141 Obecně prospěšná společnost
151 Komoditní burza
152 Garanční fond obchodníků s cennými papíry
161 Ústav
201 Zemědělské družstvo
205 Družstvo
231 Výrobní družstvo
232 Spotřební družstvo
233 Bytové družstvo
234 Jiné družstvo
241 Družstevní podnik (s jedním zakladatelem)
242 Společný podnik (s více zakladateli)
301 Státní a národní podnik
302 Národní podnik
312 Banka-státní peněžní ústav
352 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
362 Česká tisková kancelář
411 Podnik se zahraniční majetkovou účastí
421 Organizační složka zahraniční právnické osoby
422 Organizační složka zahraničního nadačního fondu
423 Organizační složka zahraniční nadace
424 Zahraniční fyzická osoba
425 Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby
426 Zastoupení zahraniční banky
441 Podnik zahraničního obchodu
501 Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku
671 Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení
705 Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení
706 Spolek
715 Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany
721 Církve a náboženské společnosti
722 Evidované církevní právnické osoby
723 Svazy církví a náboženských společností
736 Pobočný spolek
745 Komora (hospodářská, agrární)
906 Zahraniční spolek
931 Evropské hospodářské zájmové sdružení
932 Evropská společnost
933 Evropská družstevní společnost
936 Zahraniční pobočný spolek

Od. 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně) je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek dle předchozího odstavce, rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky. Příspěvek za toto období mohou nově čerpat například i obce a města a jejich příspěvkové organizace, školy apod.

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance na hlavním pracovním poměru i s dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce, osoby připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi, dobrovolníci.

Za zaměstnance se v tomto kontextu od 17. 1. 2022 považují také následující osoby: státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce, státní zástupce, učitel, starosta, zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce, dobrovolník, osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti, která není testována jinou osobou (zaměstnavatelem, školou,...).

Komplexní informace včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na Covid portálu Ministerstva zdravotnictví. Povinnost testování zaměstnanců a dalších osob na pracovišti na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) je nařízena:

 • v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN a ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. 12. 2021 č.j. MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN
 • v období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN a ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-3/MIN/KAN. Tato povinnost skončí 18. 2. 2022 ve 23:59 (viz. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN