• Od 1. dubna 2021 přes on-line aplikaci, přístupnou na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven a na webových stránkách www.samotesty-covid.cz. Poslední měsíc, za který lze požádat o proplacení samotestů je červen 2021. Přehled provedených testů za měsíc červen 2021 je možné podat v průběhu měsíce července 2021. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatit nejpozději do konce měsíce srpna 2021.
  • Žadatel (společnost podnikající v České republice, OSVČ, spolek a pobočný spolek, nadace a nadační fond, církevní právnická osoba, resp. účelové zařízení církve, obecně prospěšná společnost a ústav) může žádat o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím k tomu účelu vytvořené aplikace, která ho provede procesem registrace i samotného vykázání žádosti o příspěvky.
  • Postup registrace a podání žádosti v rámci aplikace je popsán v uživatelské příručce dostupné v sekci ke stažení.
  • Z důvodu ochrany oprávnění k podávání žádosti o příspěvek za jednotlivé žadatele rozeslaly zdravotní pojišťovny na konci března prostřednictvím sítě datových schránek společnostem podnikajícím v České republice, OSVČ, spolkům a pobočným spolkům, nadacím a nadačním fondům, církevním právnickým osobám, resp. účelovým zařízení církví, obecně prospěšným společnostem a ústavům autorizační (autorizační) kódy. Pokud tento kód nutný pro registraci v rámci aplikace nemáte, a patříte mezi možné žadatele, požádejte o něj a bude Vám doručen do datové schránky. Pro OSVČ, které datové schránky nemají a nechtějí si je zřídit, zveřejní jednotlivé zdravotní pojišťovny na svých webových stránkách alternativní možnosti získání autorizačního kódu.

Více informací naleznete v rubrice Podmínky čerpaní příspěvku.