Aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Uživatelská příručka (formát PDF)


Nahrání seznamu o provedených testech ze souboru

Šablona pro import - tento soubor použijte pro hromadné nahrání výsledků testů v rámci aplikace žádosti o příspěvek na samoodběrové testy COVID-19.

Šablona pro import - pro hromadný výkaz provedených testů (formát XLSX)

Popis importního souboru pro tvůrce HR systémů (formát PDF)