Koho kontaktovat

Pokud v sekci Otázky a odpovědi nenajdete potřebné informace:

Tyto webové stránky programu na podporu provádění samodběrových testů COVID-19 byly vytvořeny ve spolupráci všech zdravotních pojišťoven v České republice. Jejich obsah je průběžně aktualizován, a to na základě platných opatřeních a nařízeních Vlády a Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Pokud v sekci Otázky a odpovědi nenajdete potřebné informace:

  • jako podnikatel (OSVČ) kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu, u které jste registrován,
  • jako zaměstnavatel kontaktujte některou ze zdravotních pojišťoven, u které jsou registrováni vaši zaměstnanci.

Seznam pojišťoven a jejich kontaktů:


Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Infolinka: 952 222 230
Pondělí - pátek: 8.00 - 16.00


Vojenská zdravotní pojišťovna

Infolinka: 222 929 199
Pondělí - čtvrtek: 7.00 - 17.00
Pátek 7.00 - 15.00


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Infolinka: 810 800 000
Pondělí - pátek 8.00 - 15.00


Oborová zdravotní pojišťovna

Infolinka: 261 105 555
Pondělí - pátek: 8.00 - 16.00


Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Infolinka: 800 209 000
Pondělí - čtvrtek: 8.00 - 15.00
Pátek: 8.00 - 13.00


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Infolinka: 844 211 211
Pondělí - čtvrtek: 8.00 - 18.00 hod
Pátek: 8.00 - 17.00 hod


RBP, zdravotní pojišťovna

Infolinka: 800 213 213
Pondělí - pátek: 8.00 - 17.00