Zdravotní pojišťovny  uvádí, že ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávají v rámci Programu na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“ standardně osobní údaje a údaje zvláštní kategorie (výsledek samotestování) pojištěnců,  tento údaj je nezbytný pro posouzení, zda zaměstnavatel provádí testování v souladu s Mimořádnými opatřeními, resp. podmínkami programů vytvořených zdravotními pojišťovnami, a to zejména s ohledem na jejich periodicitu a další postup v případě záchytu pozitivity.

Další informace o zpracování osobních údajů jednotlivými zdravotními pojišťovnami: